Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.03.2011 21:03 - не пипай тази книга 15
Автор: mominasylza Категория: Други   
Прочетен: 1778 Коментари: 0 Гласове:
2По-нататък ще разкажа повече за текстовете от Атлантида (когато стане дума за съдържанието на саркофазите), защото те са именно такива. Някои историци смятат, че саркофазите първоначално са били скрити в Египет, може би под платото Гиза, но това са недоказани хипотези. Предполага се, че юдеите са ги крили там и по-късно са ги прекарали в Ерусалим, но не са могли наистина да оценят съдържанието им заради неизвестната писменост.
Между находките има древни географски карти. Копие на една от тях е открита по-късно в Константинопол: сензационната „Карта на Пири Рейс" 1 , на която освен Европа,Африка, Северна и Южна Америка, е изобразена и незаледената Антарктида!
Бернар от Клерво имал и второ видение, в което му било казано да отиде в пирамидата и да се отвори за космическото духовно поле (хрониките на Акаша); Бернар видял хода на цялото Сътворение от началото до края и бил в състояние не само да осъзнае духовните закони, но и да чете текстовете на атлантите. Едва тогава той и придружителите му (на които успял да обясни второто си видение само отчасти) успели да систематизират и да използват атлантическото знание.
То било изградено върху пирамиден език, нещо като ге-ометричен-универсален-език, тъй като не можели да предположат кой и кога ще се натъкне на текстовете им и какъв език ще е говоримият език тогава.
Който намери ключа за него, може да разкодира всяка буква и име, независимо от какъв език, по отношение на смисъла за живота.
И ето, че тамплиерите получили знания за плана на Сътворението и разбрали механизмите, които носи животът в себе си.
Преди всичко е важно едно: в текстовете е описана цялата човешка история, както и нашето бъдеще; ясно е, че това съвпада с Откровението на Йоан, т.е. че нашият тип цивилизация ще приключи, или казано по-точно, ще бъде унищожена, както е описано в Апокалипсиса.
На тази тема ще се върнем по-подробно в главата Новият световен ред.
Изследвайки текстовете от Атлантида, рицарите се посвещават в космическите закони, лежащи в основата на вселената. Разбират, че появата на всички живи същества (души) става с участието на реално съществуващ творец (Бог) и че всички същности са продукт на „менталната сила" на Твореца. Осъзнават защо душите на създадените от Бога същества трябва да се интегрират в материята и защо замисълът му не може да се осъществи по друг начин.
Нека се вгледаме по-отблизо в последното твърдение:
Текстовете от Атлантида показват, че съществува нещо като „първичен бульон" - космическо духовно поле, което е съставено от възможно най-малките частици, т. нар. мион-неутрина; заедно със същностите, образувани от частиците (мион-неутрина) на първичния бульон (космическото духовно поле), те се проявяват посредством менталната сила на Бога.
Елементарните частици, наречени мион-неутрина се свързват помежду си съгласно различни физични закони, вследствие на което възниква материалната същност, наричана „душа".
Единството на „частиците-на-душата" съдържа в себе си не само целия план на сегашния живот, но и животите (холографски манифестиращи във всяка частица като вибрация) на даден човек от момента на създаването му като фино същество, както и всички негови преживявания като биологична система (след като се е инкарнирал в материята)
(6, S. 10)
Следователно Създателят е дал на човека (съответно душата) ментална сила и той самият един ден ще се превърне в създател.
Тамплиерите осъзнали, че целият космос без изключение е структуриран от тези „частици". Съвременната квантова физика ги класифицира като електрон-неутрина, мион-неутрина и тау-неутрина.
Мион-неутрина, които изграждат космическото духовно поле, съответно полето на съзнанието - наричано също и етерно поле, хроники на Акаша или морфогенетично поле - са частиците, които могат да бъдат променяни вибрационно чрез силата на мисълта: чрез промяна на вибрациите, в тях холографски започва да манифестира образът на мисълта.
В космическото духовно поле всичко, което е свързано по-между си посредством вибрация, е обусловено от тази про-мяна - защото между частиците е налице постоянен обмен. Следователно биологичната система на хората непрекъснато и по всяко време се повлиява позитивно или негативно от фреквенциите на полето. В крайна сметка, това е доказателството за толкова пъти повтаряната фраза на „древните" мистици: „Всичко е едно и едното е всичко." (6, 10-11)
Мион-неутрино е елементът-носител на мисловните картини, създадени от човека. Това означава, че всяка мисъл-форма, която човек създава, се излъчва към космическото духовно поле.
Ако става дума за „незасягаща настоящето" мисъл, която като обратна връзка не може да бъде излъчена обратно в актуално съществуваща форма или ситуация, тя се превръща в съставна част от космическото духовно поле и въздейства върху човешкото съзнание толкова дълго, докато не се материализира.
С други думи тамплиерите разбрали, че силата на мисълта, с която всеки създава своите мисъл-форми, е най-важното средство, което човек притежава. Всяка помислена мисъл се превръща в елемент на космическото духовно поле; като носител на трептения тя се разширява сферично в космоса и е отговорна за всичко, което се случва в него.
Следователно човекът (съставен от атоми и молекули, а те от своя страна - от мион-неутрини) е съ-отговорен за състоянието на нашия свят - в отрицателен или положителен план.
В изключителната си книга „Завещанието на Атлантида", която съдържа оригиналните знания на тамплиерите, Хелга Хофман-Шмит пише: „Те твърдят, че човекът се състои от системи, в които духовно-материалната душа, резервоарът на мислите (психе-то) и физическото тяло образуват три области; по Закона на резонанса познанието на индивида, интегрирано в материалната душа, трябва да се инкарнира отново и отново във физическо тяло - докато не остане никаква нереализирана мисъл-форма, създадена от човека.
Те преди всичко са осъзнали - както древните мъдреци на много култури и мистиците от различните епохи - че ВСИЧКО Е ЕДНО и ЕДНОТО Е ВСИЧКО; че целият космос е изпълнен с непредставими малки частици, които имат структура на две вплетени пирамиди.
Днешната физика нарича тези частици мион-неутрина, тау-неутрина и електрон-неутрина. Те създават космическото духовно поле и не оставят никакво празно пространство.
Това означава, че ВСИЧКО, което съществува - независимо от това дали го описваме като материално (духовно поле, респективно в тези частици, свързано е с тях и взаимно си взаимодействат." (6, 10 -11)
Достатъчно ясно ли е? Знам, че не е лесно да се осмисли. Аз самият прочетох пълния текст за Атлантида (около хиляда страници) и разбирам как се чувствате.
Накратко можем да обобщим, че атлантическото знание казва едно: човекът притежава сила на мисълта и чрез нея може да бъде Творец - да, той е не само част от Творението, но е и част от Твореца!
Това всъщност е най-важното изречение в цялата книга, на което ще се върнем
по-късно. Помислете още веднъж: Ние не само сме част от Творението, ние сме част от Твореца и имаме силата и средствата да творим сами!!!

Опирайки се на това познание и работа със силата на ми-сълта (т.е. на съзнателното творчество), тамплиерите започ-нали да привличат енергиите на своя страна, за да изпълнят задачата си: да водят хората по пътя на Закона за резонанса.
Те използвали пирамидата като комуникационен център, в която съблюдавайки определени условия, можели да осъ-ществяват духовен контакт с други същества (независимо дали със или без физическо тяло), разгръщали духовното кос-мическо поле по начина, по който го правели някога атлантите. И отново други същества ги научили на това.
Аз лично мисля, че тамплиерите са притежавали и някакво, нека го наречем „механично комуникационно средство" - вид предавател и приемник за контакт с чужди форми на интелигентност.
От текстовете, които намират в саркофазите, всъщност се изясняват две неща:
1. Преди атлантите са съществували други цивилизации, които са технически силно развити и са пътували в кос-моса. Те, както и атлантите са контактували с извън-земни форми на интелигентност и е имало оживена комуникация.
2. В текстовете от Атлантида се казва откъде са дошли ин-телигентните същества: от Сириус!
Древните документи разказват и за генетичните интер-венции на „сириусяните" тук на Земята, за да ускорят раз-витието ни.
Смятате, че казаното е прекалено, и много бихте искали да имате доказателство?
Няма проблем, спомнете си за догоните.
Племето на догоните, живеещо в Мали, Африка, вече по-вече от 700 години разполага със знания, които за NASА ста-наха факт едва през 1970 г., и то единствено благодарение на съвременните технологии. От 700 години догоните знаят, че цо Сириус, вляво от пояса на Орион, има втора малка звезда, която го обикаля веднъж за 50 години. Според тях тя е из-градена от най-гъстата материя във вселената. Тъй като те-лескопите ни не бяха забелязали подобно космическо тяло,етнолозите смятаха историята за мит. През 1970 г. в крайна сметка попаднахме на малка бяла планета-джудже, която се оказа невероятно тежка със своите 55 кг на кубичен сантиметър и обикаля Сириус за 50,1 години.
Когато учени посетиха догоните, за да разберат откъде са узнали за нея, те отговорили, че преди около 700 години при тях се приземил космически кораб, чиито екипаж изкопал голяма яма и я напълнил с вода; от кораба изскочили амфи-бии, доплували до брега и разказали на догоните тайни за космоса. Според казаното, на Сириус живеели два типа раси
- едните били амфибии, а другите, които днес ние нарича ме Ното sapiens, достигали до четири метра височина.
Ацтеките също имат подобни предания. Според тях преди много хилядолетия на езерото Титикака се приземили космически кораби, от тях излезли рибо-подобни хора, потопили се във водата, доплували до брега и разказали същите неща, както и при догоните.
Говорим за амфибии от Сириус, т.е. за същества, които могат да живеят и под вода, но нека си припомним изследванията на Ернст Мулдашев за атлантите в пещерите-самадхи
- как изглеждаха те?
Те имаха клепачи, пригодени за бързо плуване под вода, плавателни ципи на ръцете и краката и вентилоподобен нос, характерен за делфините...
Възможно ли е атлантите не само да са имали контакти със Сириус, но по времето на Атлантида планетата ни да е била сириусянска колония?
Текстове от езерото Титикака също разказват, че Виракохас, както инките наричат космическите пътници, притежавали плавателни ципи - подобно на Манко Капак, създателят на перуанския град Куско. Той е рисуван с плавателна ципа.
Вълнуващо, а?
Нека добавим, че в текстовете от Атлантида, които попадат в ръцете на тамплиерите, се говори и за същества, съответно извънземни, които не били дошли от Сириус и изглеждали различно от нас.
Документите разказват за епохата преди Атлантида, аз я нарекох Лемурия, при тях е Лумания.

Гласувай:
2
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: mominasylza
Категория: Други
Прочетен: 349630
Постинги: 122
Коментари: 355
Гласове: 812
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031